Veszélyes hulladék szállítás

Cégcsoportunk 4 db speciális felszereltségű vákuumtartályos célgéppel és saját tisztítási technológiával rendelkezik, melyek együttesen alkalmasak arra, hogy a szennyvízkezelő műtárgyakban, tartályokban, összekötő csövekben és kiegészítő aknákban leválasztott anyagokat, kiülepedő iszapokat, tisztítási maradékokat kitermeljék veszélyes hulladékok mennyiségének növelése nélkül, majd magasnyomású berendezésekkel a felületeket megtisztítsák és fertőtlenítsék. A fenti zárt rendszerű technológia alkalmazásával és speciális gépparkunkkal egyidőben összesen 90m3 veszélyes hulladékot tudunk közúton elszállítani a kitermelés helyszínétől Magyarország bármely hulladéklerakójáig.

Szolgáltatási körünk egyik fő pillére a mosó-technológiai szennyvízkezelő és szennyezett térburkolati csapadékvízkezelő rendszerek teljes körű tisztítása, hulladékok kitermelése, szállítása, kezelése. Magyarországon több, mint 400 telephelyen dolgozunk évente és több, mint 1.000.000m3 hulladékot termelünk ki és szállítunk el Partnereinktől. Folyadékok és iszapok mozgatására-szállítására alkalmas 14-22m3 szállítókapacitású tartályos, csatorna tisztító magasnyomású berendezéssel, kinyomó pajzzsal ellátott, valamint 1 db 18m3 szállítókapacitású ömlesztett és 5 db 6m3 szállítókapacitású küldeménydarabos veszélyes és nem veszélyes hulladék közúti szállítására alkalmas ADR engedélyes járművel és járműszerelvénnyel rendelkezünk.

A folyékony vagy iszap halmazállapotú veszélyes hulladékok szállítása elsősorban üzemanyag töltőállomásokon vagy egyéb telephelyeken működő szennyezett térburkolati csapadékvíz kezelő rendszerek és gépi vagy kézi autómosók iszapfogóinak, olajfogóinak puffer tartályainak és átemelőműtárgyainak, valamint vízvisszaforgató rendszereinek teljes körű tisztítása során keletkező hulladékokra és ipari szennyvizekre terjed ki.

 

  • Iszapfogó tisztítás
  • Olajfogó tisztítás
  • Zsírfogó tisztítás
  • Csatorna tisztítás
  • Vízkezelő berendezés tisztítás
  • Olajos iszap szállítás