Veszélyes hulladék kezelés

Cégcsoportunk az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósította meg a Szentesi veszélyes hulladék előkezelő telephelyét. Tevékenységét az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott engedélye alapján végzi.

A telephelyen működő jelenlegi technológia a szénhidrogén szennyezett iszapok fázis szétválasztását teszi lehetővé, melynek következtében „tiszta” víz (ipari víz), víztelenített szilárd fázis és további hasznosításra alkalmas minőségű szeparált olajat és flotátumot tud szétválasztani.

A technológiánk által tisztított ipari vizet tartályos autókkal elszállítjuk és az üzemanyagtöltő állomásokon működő környezetvédelmi berendezések, valamint a helyi csatornarendszerek tisztítási munkáinál újrahasznosítjuk.

Szentesi hulladék kezelő-hasznosító telephelyünk bővítése IPPC engedélyezéssel idén indul meglévő építési engedélyünk szerint.

Saját tulajdonú ADR minősítésű gépjárműveink és külsős szénhidrogén szennyezett föld-, és iszap szállításával foglalkozó Partnereink számára nyújtunk európai szintű veszélyes hulladék kezelési szolgáltatást.

 

  • Olajos iszap kezelés
  • Olajos víz kezelés
  • Ipari szennyvízkezelés
  • Tartályfenék iszapkezelés
  • Olajat tartalmazó hulladék kezelés

Engedélyük alapján telephelyre begyűjthető, előkezelhető hulladékok:

EWC kód Megnevezés
05 01 03* Tartályfenék iszap
05 01 06* Üzem vagy a berendezések karbantartásából származó veszélyes anyagot tartalmazó iszapok
05 01 09* Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok
13 04 01* Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett vizek
13 04 02* Kikötői olaj- és homokfogóból származó, olajtartalmú hulladékok
13 04 03* Egyéb, hajózásból származó olajjal szennyezett fenékvíz
13 05 02* Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 05 07* Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó olajat tartalmazó víz
13 05 08* Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó kevert hulladék
16 07 08* Olajat tartalmazó hulladékok
19 13 03* Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 13 05* Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

A telephelyre beszállítható és előkezelhető hulladékok összetételének technológiai határértékei:

Ásványolaj tartalom 33.500 mg/kg
Összes réz 100 mg/kg
Összes kadmium 2,0 mg/kg
Összes cink 500 mg/kg
Összes ólom 150 mg/kg
Összes króm 100 mg/kg
Összes higany 0,3 mg/kg
Összes nikkel 100 mg/kg