Környezetvédelem, kármentesítés

Vállaljuk meglévő talaj- és talajvíz szennyezések lehatárolását, tényfeltárási feladatok elvégzését. Az akkreditált mintavételeket követően a mintákat laboratóriumban bevizsgáltatjuk, majd az eredmények alapján modellezéssel végzik el szakembereink a szennyezés pontos lehatárolását. A tényfeltárási záródokumentáció tartalmazza a szennyezés elhelyezkedésén és mértékén felül a kármentesítés lehetséges módját, valamint annak várható becsült költségét. A hatóság által elfogadott tényfeltárás alapján készítjük el a műszaki beavatkozási tervet, mely alapján elvégezhető a kármentesítés.

Vállaljuk a már feltárt és lehatárolt talaj és talajvíz szennyezések felszámolását. A kármentesítés során elvégezzük a műszaki beavatkozási tervben a hatóság által engedélyezett módszerrel a szennyezés felszámolását. Amennyiben a műszaki beavatkozási tervet nem mi készítettük, javaslatot teszünk alternatív kármentesítésre vonatkozóan, ha úgy ítéljük, hogy a tervben foglaltaknál létezik hatékonyabb módszer a szennyezés felszámolására. A kármentesítést követően a hatóság által előírt utómonitoring munkálatokat is el tudjuk végezni, beleértve a mintavételeket, laborvizsgálatokat és monitoring jelentéseket is.

 • tényfeltárások tervezése és elvégzése
 • kármentesítési műszaki beavatkozási technológiák tervezése és kivitelezése
 • kárenyhítési és kármentesítési munkálatok teljes körű elvégzése (engedélyeztetés, kivitelezés, dokumentálás, hatósági kapcsolattartás)
 • talajvízmodellezés, kockázatelemzés készítése
 • speciális talajvíztisztító berendezések tervezése, gyártása, üzemeltetése, bérbeadása
 • szennyezett talaj és talajvíz tisztítása (in-situ, ex situ módszerekkel)
 • talajvíz és felszíni víz monitoring rendszerek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése
 • havária események környezeti hatásainak felszámolása

 

 

 • alapállapot-jelentés készítése
 • szennyvíz-, felszíni víz-, talajvíz-, és talaj akkreditált mintavételezése
 • monitoring vizsgálatok elvégzése, monitoring jelentések készítése
 • iszap- olajfogó berendezések hatásfokvizsgálata
 • víztartási próbák elvégzése
 • környezeti hatásvizsgálat készítése
 • szikkasztási vizsgálat készítése
 • egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása (IPPC)
 • környezetvédelmi szakértés, szaktanácsadás, hatósági engedélyek beszerzése