Cégtörténet

Cégcsoportunk 1992 óta foglalkozik a magas lebegőanyag tartalmú, olajszármazékokkal, zsírokkal és szilárd anyagokkal szennyezett, emulziókat tartalmazó szennyvizek előkezelésével, tisztításával és újrahasznosításával, közművek, műtárgyak és szennyvízkezelési technológiák tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, karbantartásával, későbbi felújításával.

Az 1997-től mintaoltalommal, később szabadalommal védett, 2002-től alkalmazási- majd ÉME engedéllyel rendelkező szennyezett térburkolati csapadékvizeket és mosótechnológiából származó technológiai szennyvizeket kezelő, újrahasznosító, vízvisszaforgató REWOX típusú berendezések, továbbá zsírfogók, szennyvíz és csapadékvíz átemelők belföldi piaci részesedése igen jelentős.

Fő profilunk az üzemanyagtöltő állomásokon, közösségi és kereskedelmi közlekedési eszközök telephelyein, valamint egyéb termelőüzemekben keletkező magas lebegőanyag-tartalmú zsiradékokkal, szénhidrogénekkel szennyezett vizeknek mechanikai, kémiai illetve biológiai eljárásokkal történő kezelése és visszaforgatásos újrahasznosítása.

Berendezéseink működnek számos vasúti- és volán telephelyen, üzemanyagtöltő- és lefejtő telephelyen, gépjárműjavító- és mosó állomáson, csiszoló- és sajtolóüzemben, gumigyárban, földgázszállító állomáson, és mindazon telephelyeken, ahol a környezet védelme a legfontosabb szempontok egyike.

Céges életünk során több kommunális szennyvíztisztító telepek építésében is részt vettünk fővállalkozói vagy alvállalkozói szerződéssel.

Magyarország egész területén, mintegy 400 telephelyen végezzük az iszapfogó-, olajfogó, technológiai szennyvízkezelő és szennyezett térburkolati csapadékvízkezelő rendszerek, vízvisszaforgató és vízellátó berendezések üzemeltetését, időszakos karbantartását, eseti javítását és felújítását. 1997 óta a fenti berendezések teljes körű tisztítását és a tisztítások során keletkező és kiemelt veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítását végezzük. Szállítási volumenünk nagy részét az iszapállagú szénhidrogénnel szennyezett veszélyes hulladékok és a szelektív módon gyűjtött darabos hulladékok teszik ki.

Teljeskörűen bonyolítunk hatósági (vízjogi) engedélyeztetéseket és végzünk tervezési feladatokat, valamint készítünk elektronikus környezetvédelmi adatszolgáltatásokat (KAR, FAVI-ENG, FAVI-ÉJ, HIR, LM…).

Vállaljuk környezeti kármentesítések teljes körű kivitelezését, a tényfeltárástól kezdve a műszaki beavatkozáson át egészen az utómonitoring lezárásáig, a kapcsolódó monitoring rendszerek tervezésével, kiépítésével és üzemeltetésével együtt. Talajszennyezés esetében a legújabb fejlesztések alkalmazásával tervezünk, telepítünk és üzemeltetünk ex-situ és in-situ technológiákon alapuló berendezéseket, felszín alatti vízszennyezéseket évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően gyorsan és hatékonyan szüntetünk meg in-situ technológiák alkalmazásával.

A vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve fejlesztettük ki Megrendelőink (pl.: üzemanyag töltőállomás hálózatok-, ipari létesítmények telephelyeire) és saját magunk számára telephelyeken keletkező hulladékok nyilvántartási-, nyomon követési- és adatszolgáltatási “SCARABEUS” számítógépes adminisztrációs rendszerét.

Rendelkezünk az ISO 9001, az ISO 14001, az MSZ 28001 és az ISO 50001 szabványok követelményeit ötvöző tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel, valamint a MOL EBK minősítéssel.