Cégünk, illetve elődje 1992. óta foglalkozik a magas lebegőanyag tartalmú, olajszármazékokkal és zsírokkal szennyezett, emulziókat tartalmazó szennyvizek előkezelésével, tisztításával és újrahasznosításával, közművek, műtárgyak és szennyvízkezelési technológiák tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével és karbantartásával.
Az 1996-ban szabadalmaztatott, 2002-től alkalmazási- majd a későbbiekben ÉME engedéllyel rendelkező csapadék- és szennyvíztisztító valamint technológiai vizeket újrahasznosító – visszaforgató REWOX típusú berendezések, továbbá zsírfogó műtárgyak, szennyvíz és csapadékvíz átemelők belföldi piaci részesedése igen jelentős. A technológiai szennyvizek területén fő profilunk az üzemanyagtöltő állomásokon, vasúti- és volán telephelyeken, valamint egyéb termelőüzemekben keletkező magas lebegőanyag tartalmú technológiai szennyvizeknek kémiai illetve biológiai eljárásokkal történő kezelése és visszaforgatásos újrahasznosítása. Berendezéseink működnek számos vasúti- és volán telephelyen, üzemanyagtöltő- és lefejtő telephelyen, gépjárműjavító- és mosó állomáson, csiszoló- és sajtolóüzemben, gumigyárban, földgázszállító állomáson, ahol nagy gondot fordítanak a környezetvédelemre.
Magyarország egész területén, mintegy 600 telephelyen végezzük a szenny- és csapadékvízkezelő rendszerek, vízvisszaforgató és vízellátó berendezések üzemeltetését, időszakos karbantartását, eseti javítását. 1997. óta végzünk veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítást a folyamatosan megújításra kerülő hulladék szállítási, majd hulladékgazdálkodási engedélyünk alapján. Elsősorban az iszapállagú szénhidrogénnel szennyezett veszélyes hulladékok közúti szállítását és gyűjtését végezzük partnereink telephelyein, de az összegyűlő darabos hulladékok szállításában is tudunk segíteni.
Teljeskörűen bonyolítunk hatósági (vízjogi) engedélyeztetéseket és végzünk tervezési feladatokat, valamint készítünk elektronikus környezetvédelmi adatszolgáltatásokat (KAR, FAVI-ENG, FAVI-ÉJ, HIR, LM…).
Vállaljuk környezeti kármentesítések teljeskörű kivitelezését, a tényfeltárástól kezdve a műszaki beavatkozáson át egészen az utómonitoring lezárásáig, a kapcsolódó monitoring rendszerek tervezésével, kiépítésével és üzemeltetésével együtt. Talajszennyezés esetében a legújabb fejlesztések alkalmazásával tervezünk, telepítünk és üzemeltetünk ex-situ és in-situ technológiákon alapuló berendezéseket, felszín alatti vízszennyezéseket évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően gyorsan és hatékonyan szüntetünk meg in-situ technológiák alkalmazásával.
A vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve kifejlesztettük ki több Magyarországon kiskereskedelmi üzemanyagtöltő hálózattal rendelkező olajtársaság üzemanyag-értékesítő hálózatára, illetve más ipari létesítmények telephelyeire, a telephelyeken keletkező hulladék nyilvántartási-, nyomon követési- és adatszolgáltatási “SCARABEUS” számítógépes adminisztrációs rendszerünket.
Rendelkezünk az ISO 9001, az ISO 14001, az MSZ 28001 és az ISO 50001 szabványok követelményeit ötvöző tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel, valamint a MOL EBK minősítéssel.